[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vnmik * Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamerOn Mon, 16 Sep 2013 21:35:17 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Mình đang nghiên cứu làm lại bộ cài đặt miktex mới gồm 3 trong 1 như ý
> tưởng vnmik lúc trước nhưng vẫn còn 1 vài lỗi khó hiểu. Có sự khác
> nhau giữa windows 7 và win xp. Mọi người nên tải Miktex mới nhất về
> dùng tạm như Kỳ Anh đã nói.

Phú có thể chia sẻ kết quả để một số bạn có thể kiểm tra và báo lỗi,
sẽ làm nhanh hơn. VnMik không thể tiếp tục phát triển, một phần vì thời
gian mình có hạn, nhưng phần khác quan trọng hơn là việc cách tiếp cận
của VnMiK ở cấp thấp, không tương tích với các bản windows khác nhau.

--
I am ... 5.5 dog years old.