[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp đỡ về Trình bày văn bảnOn Thu, 19 Sep 2013 01:48:36 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> 
> >
> > A chỉ giúp e cách cài gói này với, em down về mà không bit cách
> > cài :D
> >


Chỉ chép gói bỏ vào thư mục của luận văn, file *.tex của bạn là xong.


--
I am ... 5.5 dog years old.