[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp đỡ về Trình bày văn bảnOn Mon, 23 Sep 2013 05:40:13 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> 
> Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, đặc biệt là sư phụ Kỳ Anh, em đã hoàn
> thành được 90% các yêu cầu về trình bày văn bản. Thắc mắc cuối cùng
> của em là việc làm sao để viết hoa các chapter và đưa chapter ra giữa
> trang giấy nữa. Chẳng hạn thế này:
> 
> Chương 1: Một số ví dụ mở đầu (trong latex thường để như thế)
> làm sao để chuyển thành 
> CHƯƠNG 1: CÁC VÍ DỤ MỞ ĐẦU (và đưa phần này ra giữa)

http://dragula.viettug.org/issues/992 (xem trả lời của Tân Phú)


--
I am ... 5.5 dog years old.