[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryChào cả nhà,
Mình đang gặp chút rắc rồi ở gói Geometry. Số là dù đã định dạng

\usepackage[portrait,top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2.0cm] {geometry}

thế nhưng khi biên dịch, một số trang được dịch ra không như ý muốn. Phần top có khi nó chừa đến 5cm, phần bot cũng chừa lại tầm 5cm là nó đã sang trang mới rồi. Ngược lại, có trang thì nó chỉ chừa phần top chưa đến 2cm.

Nhờ mọi người giúp mình khắc phục chỗ này với.