[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryBỏ tùy chọn portrait thì có đỡ hơn rồi :D
Mà ko hiểu cớ làm sao cứ sau 1 chương nó lại chừa 1 trang trắng là sao nhỉ? Chỗ này xử lý sao đây mọi người ơi?