[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryOn Sun, 6 Oct 2013 07:43:59 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> Bỏ tùy chọn portrait thì có đỡ hơn rồi :D
> Mà ko hiểu cớ làm sao cứ sau 1 chương nó lại chừa 1 trang trắng là
> sao nhỉ? Chỗ này xử lý sao đây mọi người ơi?

chương mới luôn bắt đầu ở trang số lẻ. 

--
I am ... 5.5 dog years old.