[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometry
Vậy có thể thiết lập để sang chương mới mà nó không phải sang trang không bác Kỳ Anh??? Em đang làm cuốn luận văn tóm tắt, quy định chỉ có 24 trang nên dù tiết kiệm dc trang nào hay trang ấy.