[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryOn Sun, 06 Oct 2013 15:47:20 -0600
Hanh Van Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà và ĐC Kỳ Anh (Biệt danh kỳ kọ:))

Mừng bác "tái xuất giang hồ". Khi nào thư thả họp các bạn
cùng khóa nó tớ ra chơi, lâu quá rồi.


--
I am ... 5.5 dog years old.