[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryOn Mon, 7 Oct 2013 06:30:25 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Lớp report thì bắt đầu chương mới ở bất kì trang chẵn hoặc lẻ.

Chính xác. Bạn Duy Ha có thể chuyển qua dùng lớp này, nhưng sẽ
phải mất công điều chỉnh lại vài thứ.


--
I am ... 5.5 dog years old.