[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryOn Sun, 06 Oct 2013 15:47:20 -0600
Hanh Van Nguyen <[email protected]> wrote:

> Vì sao?
> Các NXB đã nghĩ mất khá nhiều thời gian để nghỉ ra và thiết kế cho
> lớp văn bản với định dạng book là quá chuẩn. Cả thế giới này người ta
> làm theo đó bạn à, mình nghĩ chỉ có vài người muốn thay đổi nó. Lúc ở
> VN mình cũng "được" rất nhiều người muốn thay đổi kiểu này:(
> Câu hỏi? Vì sao bạn hok theo chuẩn cho mọi việc trở nên đơn giản?

Nhớ hồi xưa làm luận văn, cũng "phá chuẩn" tùm lum, không phải vì bất
tuân lệnh, mà là vì theo chuẩn thì nó bung ra quá xấu. Hehe, cuối
cùng "âm thầm" xử lý, may được thầy N. khen đẹp mừng hết lớn.^^


--
I am ... 5.5 dog years old.