[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Giúp Đánh số các sectionOn Sun, 13 Oct 2013 19:55:18 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:


> Cả nhà ơi, làm sao để đánh số lại các section cho chuẩn nhỉ? Số là
> khi mình dùng lệnh \ chapter*{MỞ ĐẦU} thì các section trong chương
> này đều chuyển thành 0.1 section1, 0.2 section2. Mình chỉ muốn nó là
> 1. section1, 2 section2 và khoảng cách thư mục như hình trên thì phài
> làm sao đây? Mình mày mò suốt, khi chỉnh được khoảng cách thư mục thì
> đánh số sai, khi được đánh số và tên Chương đúng thì khoảng cách lại
> sai. Rối quá, đành phải nhờ mọi người giúp.

Bạn chỉnh lại `titleformat` như trong ví dụ sau là tốt
  http://dragula.viettug.org/issues/992#note-1

Tân Phú sẽ hướng dẫn thêm cho bạn.


--
I am ... 5.5 dog years old.