[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Giúp Đánh số các sectionOn Mon, 14 Oct 2013 10:09:47 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Bạn chỉnh lại `titleformat` như trong ví dụ sau là tốt
>   http://dragula.viettug.org/issues/992#note-1
> 

Ngoài xem thêm về `numberwithin`

  http://dragula.viettug.org/issues/686.html


--
I am ... 5.5 dog years old.