[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Giúp Đánh số các section
Bác Kỳ Anh thân,
Em đã xem các ví dụ, cũng cố sửa này nọ nhưng vẫn không được như ý. Sửa được khoảng cách thì trong mục lục, nó vẫn để
1. NỘI DUNG CHƯƠNG 1.... 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2 chứ không đổi lại được CHƯƠNG 1. NỘI DUNG CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2 (như trong hình)
Em tìm trên trang của Nguyễn Hữu Điển có gói titledot.sty thì đã sửa lại được CHƯƠNG 1. NỘI DUNG CHƯƠNG 1, CHƯƠNG 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2 đúng như yêu cầu, nhưng kẹt cái là khoảng cách các mục con nó không còn chính xác nữa.