[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionOn Sun, 13 Oct 2013 20:30:37 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> 
> Bác Kỳ Anh thân,

Bạn réo bạn Tân Phú (và Mr. Hạnh) hiện là mode chính của forum. Mình
rất muốn giúp nhưng quá bận với tùm lum thứ hix. 

PS: Qua năm sẽ có kênh support nhanh hơn cho #viettug.

--
I am ... 5.5 dog years old.