[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Giúp Đánh số các sectionmr Tân Phú ới giúp mình vụ này với. mình đang khủng hoảng thật sự rồi, cuối tuần này là hạn chót nộp luận văn mà bây giờ vẫn đang bí. Mọi người cùng xắn tay giúp mình với nào.

On Monday, October 14, 2013 9:55:18 AM UTC+7, Duy Ha wrote:

Cả nhà ơi, làm sao để đánh số lại các section cho chuẩn nhỉ? Số là khi mình dùng lệnh \ chapter*{MỞ ĐẦU} thì các section trong chương này đều chuyển thành 0.1 section1, 0.2 section2. Mình chỉ muốn nó là 1. section1, 2 section2 và khoảng cách thư mục như hình trên thì phài làm sao đây? Mình mày mò suốt, khi chỉnh được khoảng cách thư mục thì đánh số sai, khi được đánh số và tên Chương đúng thì khoảng cách lại sai. Rối quá, đành phải nhờ mọi người giúp.