[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Giúp Đánh số các sectionVậy có thể để các mục con trong chương MỞ ĐẦU điền bằng số la mã, còn các chương sau (bắt đầu từ chương 1) điền bằng 1.1 và 1.2 không nhỉ?