[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionOn Mon, 14 Oct 2013 13:11:05 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Khi bạn dùng \chapter*{MỞ ĐẦU} thì chương này không được đánh số và
> TeX sẽ hiểu đó là chương 0, còn các section của chương mở đầu bạn lại
> đánh số bằng \section{mục gì đó} thì mục này buộc TeX phải đánh số
> theo chương 0 là mục 0.1. TeX làm việc như vậy là rất hợp lí là khoa
> học rồi. Tại sao các THÀY lại không chịu mục 0.1 nhỉ, các thày nhà
> mình cứ thích chơi đường tà, đường rừng rú.

Thầy muốn gì cứ theo thôi, có gì chết thầy chịu mà hơi đâu cãi :D 

Định dạng lại cách đánh số cho section là ok thôi. 


--
I am ... 5.5 dog years old.