[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chỉnh sửa mục lụcBỏ gói titletoc rồi, nhưng nó vẫn vậy, cái này không rõ do tác động của lệnh nào nhỉ?
On Monday, October 14, 2013 6:39:46 PM UTC+7, Duy Ha wrote:
Hi, chào cả nhà.
Mấy hôm nay mày mò suốt, cuối cùng cũng xuất ra sản phẩm gọi là tàm tạm chấp nhận được. Duy chỉ còn 1 chỗ mà mình bó tay, không mò ra được nữa. Xem trong ảnh chắc mọi người sẽ thấy có 1 chỗ rất khó nhìn, đó là số trang của chapter nó không thẳng hàng với số trang của section và subsection.
Khi điều chỉnh section mình đã dùng lệnh
 \usepackage{titletoc}
   \dottedcontents{section}[2.3em]{}{2.3em}{1pc}
   \dottedcontents{subsection}[5.4em]{}{3.2em}{1pc}

Chỗ này xử lý thế nào đây? Nhờ các thầy giúp với.