[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chỉnh sửa mục lụcHóa ra vì lệnh này:
\usepackage{titledot}
    \titletocname{CHƯƠNG}
Mình muốn đổi số 1 thành CHƯƠNG 1 trong phần mục lục nên đã dùng gói titledot (do thầy Nguyễn Hữu Điển cung cấp). Nếu bỏ gói này thì sẽ không còn xuất hiện độ chênh của các trang của chapter và section nữa nhưng ở lề trái lại bị chênh cũng như không có CHƯƠNG 1 nữa mà chỉ còn số 1 thôi. Được cái này thì lại mất cái kia, chán ghê. Làm sao để xử lý được cả 2 chỗ này cho hoàn hảo như yêu cầu của các thầy nhỉ?


On Monday, October 14, 2013 6:39:46 PM UTC+7, Duy Ha wrote:
Hi, chào cả nhà.
Mấy hôm nay mày mò suốt, cuối cùng cũng xuất ra sản phẩm gọi là tàm tạm chấp nhận được. Duy chỉ còn 1 chỗ mà mình bó tay, không mò ra được nữa. Xem trong ảnh chắc mọi người sẽ thấy có 1 chỗ rất khó nhìn, đó là số trang của chapter nó không thẳng hàng với số trang của section và subsection.
Khi điều chỉnh section mình đã dùng lệnh
 \usepackage{titletoc}
   \dottedcontents{section}[2.3em]{}{2.3em}{1pc}
   \dottedcontents{subsection}[5.4em]{}{3.2em}{1pc}

Chỗ này xử lý thế nào đây? Nhờ các thầy giúp với.