[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Máy siêu lọc nước thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trộiTrên các nhóm trao đổi cộng đồng, không nên nói rõ về thân phận được bạn ạ.
Có gì email riêng cho mình.

Thanks,

HNV.
On 11/13/2013 8:31 AM, anh thai wrote:
Có phải Nguyễn Văn Hạnh ĐHSP Huế ko?