[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Gặp vấn đề khi làm bảngTôi soạn tài liệu có bảng. Bảng cần soạn có 30 hàng. Vấn đề là tôi muốn bảng bắt đầu ở trang n 10 hàng (hoặc sát với lề dưới)  và trang n+1 là phần còn lại của bảng.
Vì khi tôi soạn thì toàn bộ bảng nhảy sang trang n+1 và chừa ra khoảng 10 hàng trắng ở trang n trông không thẩm mỹ. Nói cách khác là tôi muốn Tex tự động ngắt bảng thành hai phần khi bảng dài phải nằm trên 2 trang.
Tôi dùng Miktex 2.9, và texmaker
Tôi mới dùng tex nen chua thạo, mong cộng đông giúp do.
Trân trọng cám ơn!