[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bảng trên nhiều trangTôi muốn tạo một bảng trên nhiều trang mà có thể ngắt trang ngay trong hàng (Multi-Page table with inter-row page breaks). Tôi có tìm thấy đường link này https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.text.tex/gE80AAOQ83U/DHSO-sEuQCMJ nhưng nó không hoàn thiện lắm. Có ai có cách hay hơn không xin hãy giúp tôi?