[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] VẤN ĐỀ VỚI CHƯƠNG MỤCAh, vấn đề là lệnh \chapter không có trong lớp article.
Không phải là vấn đề về ngôn ngữ :D

On Sat, 15 Mar 2014 00:52:54 +0700
Doan Vinh <[email protected]> wrote:

> Vấn đề đã được giải quyết
> khai báo lại là lớp report là ổn, lỗi là do khai báo article
> Cám ơn các bạn--
I am ... 5.5 dog years old.