[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] [Hỏi về các gói hỗ trợ tiếng Việt trên CTAN. Cụ thể là gói babel và vntex.]On Fri, 2 May 2014 18:06:54 -0700 (PDT)
Thaison Tranhuynh <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> Em mới tập sử dụng TeX để viết báo cáo. Do lần đầu viết TeX nên có
> nhiều thắc mắc. Cụ thể thắc mắc lần này là em được biết có đến hai
> gói có thể hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong TeX là babel và vntex.
> 
> Nếu dùng babel thì ta viết:
> \usepackage[unicode]{inputenc}
> \usepackage[vietnam]{babel}
> Và dùng vntex thì:
> \usepackage[utf8]{vietnam}

Đó là hai cách dùng của hỗ trợ VnTeX, không phải hai gói.

Bạn xem ở đây
  http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel


--
I am ... 5.5 dog years old.