[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cho hỏi mình dùng texmaker bi lỗi Miss \endcsnameChào bạn Đức Thành,

Đầu tiên cho mình có vài góp ý với bạn về cách thức đặt câu hỏi của bạn trước đã nha sau đó mới tới giải quyết lỗi.
Khi mới đọc câu hỏi của bạn mình có ngay một nhận định đó là câu hỏi của bạn quá chung chung, và không cung cấp đầy đủ thông tin cho mọi người có thể giúp bạn. Bạn bị lỗi abc nào đó ư? Nhưng bạn đã làm những bước nào thì bị lỗi này? Tài liệu của bạn cấu trúc ra sao khi bị lỗi này? ... Những cái đó bạn không hề cung cấp. Cũng giống như đi khám bệnh vậy, bạn không thể chỉ nói với bác sĩ tôi bị ho và ngay lập tức nhận được đơn thuốc, mà bạn phải cung cấp nhiều thông tin hơn nữa để bác sĩ chuẩn bệnh cho bạn. Cách giải quyết là bạn hãy mô tả lại đầy đủ các bước đã thực hiện và lỗi mà bạn gặp phải.
Đó chỉ là vài lời góp ý cho bạn khi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất thiết bạn cần có sự cố gắng nhất định để tìm được câu trả lời thích hợp. Đầu tiên, hãy tự giúp mình. Tìm kiếm trên Google . Nếu bạn gặp rắc rối, thì có nhiều may mắn là ai đó đã gặp vấn đề tương tự, và đã có cách giải quyết rồi. Việc gì phải đặt câu hỏi mới?
Và đây là kết quả tìm kiếm Google với từ khóa lỗi mà bạn đã cung cấp: http://bit.ly/1iZvBHQ
Những kết quả đầu tiên đều nằm trên trang http://tex.stackexchange.com/, không biết nó có đúng với lỗi của bạn hay không (vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin), nhưng có thể bạn nên vào đọc để biết cách người ta đặt câu hỏi, họ cung cấp rất rõ ràng thông tin và họ nhận được câu trả lời xác đáng.

Mong bạn sẽ giải quyết được lỗi của mình sớm!
Trân trọng,

On Tuesday, May 6, 2014 9:45:35 PM UTC+7, đức thành wrote:
lỗi
 missing \begin{document}
 \endcsname inserted
 
 extra \endcsname
là mình bị sao cần phải làm gi để sửa ạ.