[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Cho hỏi mình dùng texmaker bi lỗi Miss \endcsnameOn Tue, 6 May 2014 11:05:10 -0700 (PDT)
Thaison Tranhuynh <[email protected]> wrote:

> ...
> Đó chỉ là vài lời góp ý cho bạn khi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất
> thiết bạn cần có sự cố gắng nhất định để tìm được câu trả lời thích
> hợp. Đầu tiên, hãy tự giúp mình. Tìm kiếm trên *Google *. Nếu bạn gặp
> rắc rối, thì có nhiều may mắn là ai đó đã gặp vấn đề tương tự, và đã
> có cách giải quyết rồi. Việc gì phải đặt câu hỏi mới?

Chỉ dẫn của VietTUG 
  http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/Smart_questions


> Và đây là kết quả tìm kiếm Google với từ khóa lỗi mà bạn đã cung cấp: 
> http://bit.ly/1iZvBHQ
> Những kết quả đầu tiên đều nằm trên trang
> http://tex.stackexchange.com/, không biết nó có đúng với lỗi của bạn
> hay không (vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin), nhưng có thể bạn
> nên vào đọc để biết cách người ta đặt câu hỏi, họ cung cấp rất rõ
> ràng thông tin và họ nhận được câu trả lời xác đáng.

Lỗi của TeX rất khó gỡ. May mắn và đơn giản thì tìm ra mau, còn lỗi
như bạn Thành gặp phải, là "lỗi một nơi mà tìm một nơi", nếu không
kinh nghiệm thì hướng dẫn cũng như ... không. Do đó mình đã yêu cầu
mã nguồn. Việc bật các tùy chọn  gỡ rối lên với TeX chỉ làm cho
người dùng thiếu kinh nghiệm (phát triển) ... chết ngất luôn.

--
I am ... 5.5 dog years old.