[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] [Hỏi về các gói hỗ trợ tiếng Việt trên CTAN. Cụ thể là gói babel và vntex.]babel để dùng nhiều ngôn ngữ trong một tài liệu. babel-vietnamese
là để dùng hỗ trợ tiếng Việt trong babel. "Hỗ trợ tiếng Việt" thì
có vài gói, nhưng ở đây chính là gói VnTeX.

On Sun, 4 May 2014 07:57:06 -0700 (PDT)
Thaison Tranhuynh <[email protected]> wrote:

> Cảm ơn mọi người đã trả lời câu hỏi.
> Ủa tại em vào link này : http://www.ctan.org/topic/vietnamese
> thấy nó list ra có gói babel-vietnamese và vntex nên em cứ tưởng là
> hai gói khác nhau :|
> Còn cái lỗi babel thì em cũng khắc phục được rồi, thì ra là phải
> download cái gói babel-vietnamese trên link ctan em đưa ở trên về
> chạy file .ins với câu lệnh: latex để sinh ra file vietnam.ldf copy
> file này vào thư mục cài của gói babel thì mới hết lỗi :|
> Nhưng mà nếu hai cái đó ko có gì khác nhau thì em thích cái cách dùng 
> \usepackage[utf8]{vietnam} thấy nó gọn hơn 1 câu lệnh so với dùng
> babel :v
> 
> 
> On Saturday, May 3, 2014 10:31:23 AM UTC+7, Anh K. Huynh wrote:
> >
> > On Fri, 2 May 2014 18:06:54 -0700 (PDT) 
> > Thaison Tranhuynh <[email protected] <javascript:>> wrote: 
> >
> > > Chào mọi người, 
> > > Em mới tập sử dụng TeX để viết báo cáo. Do lần đầu viết TeX nên
> > > có nhiều thắc mắc. Cụ thể thắc mắc lần này là em được biết có đến
> > > hai gói có thể hỗ trợ gõ Tiếng Việt trong TeX là babel và vntex. 
> > > 
> > > Nếu dùng babel thì ta viết: 
> > > \usepackage[unicode]{inputenc} 
> > > \usepackage[vietnam]{babel} 
> > > Và dùng vntex thì: 
> > > \usepackage[utf8]{vietnam} 
> >
> > Đó là hai cách dùng của hỗ trợ VnTeX, không phải hai gói. 
> >
> > Bạn xem ở đây 
> >   http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/VnTeX_ex100_Babel 
> >
> >
> > -- 
> > I am ... 5.5 dog years old. 
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.