[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Các anh(chị) ơi giúp em với ạ. Các anh(chị) nhìn thấy dòng chữ bên trên khung. Em muốn đánh tiêu đề sẽ xuất hiên trong tất cả các trang khi em đánh. Nhưng ở trong latex em không biết lệnh dư thế nào ạ ! 

Các anh(chị) ơi giúp em với ạ. Các anh(chị)  nhìn thấy dòng chữ bên trên khung. Em muốn đánh tiêu đề sẽ xuất hiên trong tất cả các trang khi em  đánh. Nhưng ở trong latex em không biết lệnh dư thế nào ạ !

Attachment: Help me.docx
Description: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document