[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Các anh(chị) ơi giúp em với ạ. Các anh(chị) nhìn thấy dòng chữ bên trên khung. Em muốn đánh tiêu đề sẽ xuất hiên trong tất cả các trang khi em đánh. Nhưng ở trong latex em không biết lệnh dư thế nào ạ !Bạn dùng lệnh \lhead{This is your header} thử nhé. Và nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ càng hơn thì search Google: "Headers and Footers in LaTeX"

On Tuesday, May 13, 2014 2:15:07 PM UTC+7, Phạm Ngọc Tưởng wrote:

 

Các anh(chị) ơi giúp em với ạ. Các anh(chị)  nhìn thấy dòng chữ bên trên khung. Em muốn đánh tiêu đề sẽ xuất hiên trong tất cả các trang khi em  đánh. Nhưng ở trong latex em không biết lệnh dư thế nào ạ !