[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

thay doi font trong gói beamerChào các anh/chị

Nhờ các anh chị giúp cho làm cách nào thay đổi font trong lớp beamer?

Mình đã đọc hướng dẫn của gói đó mà làm theo thì không thành công.

Mới thay đổi được font tiêu đề của slide còn thay đổi font trong body của slide thì làm chưa được.

Cảm ơn nhiều.