[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

.lập bảng qua excel2latex
tôi mới chập chửng vào làng latex  hiện có một thắc mắc : hiện tôi đang ứng dụng excel2latex để lập bảng nhưng khi côpy vào trình viết thì khi xuất ra pdf bảng không có các khung mà chỉ có các đề mục, rất mong các anh chị có ví dụ nào chỉ dạy cho để được học hỏi