[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: zine-01 (200908) bản đầy đủ kỷ yếu offline năm 2009Thông tin về các lần Offline có ở [1]. Kỷ yếu zine-200908
là duy nhất trong giai đoạn 2008 - 2013.

[1] http://dragula.viettug.org/projects/tex/wiki/Offline

On Wed, 11 Jun 2014 21:05:59 -0700 (PDT)
Hoai-Thu Vuong <[email protected]> wrote:

> Cho em/cháu hỏi là nhóm của chúng ta có mấy lần offline ạ? Ngoài bản
> kỷ yếu này ra còn có bản kỷ yếu nào nữa không ạ? (em/cháu có thử
> search keyword kỷ yếu nhưng không thấy gì khác cả?)
> 
> On Saturday, June 7, 2014 11:45:41 AM UTC+7, Anh K. Huynh wrote:
> >
> >
> > Các bạn có thể tải về đầy đủ kỷ yếu offline 2 vào tháng 8/2009 
> > ở địa chỉ [1]. Mặc dù đã 3 năm nhưng nhiều bài còn nguyên giá trị. 
> >
> > Chúc vui, 
> >
> > [1] http://zine.viettug.org/public/zine-200908.pdf 
> >
> >
> > -- 
> > I am ... 5.5 dog years old. 
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.