[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Mọi người giúp đỡ dùm!Thông tin bạn cấp không đầy đủ để gỡ rối. Khả năng là
lỗi phát sinh do một gói hay lệnh trung gian hoặc dùng
sai. 

Nếu được bạn gửi mã nguồn qua thư riêng để mình coi giúp
(địa chỉ email: kyanh , tên miền: viettug.org)

On Tue, 10 Jun 2014 23:14:47 -0700 (PDT)
Son Thai <[email protected]> wrote:

> Lỗi này là thế nào mọi người ơi. Giúp mình với!
> 

--
I am ... 5.5 dog years old.