[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm lại file nguồnTất cả các file Hiếu tìm có ở đây, chắc không mất file nào

   http://2008.viettug.org/issues/827

hix, nhưng tớ thì mất một đống file, mẫu luận văn tá lả các thứ
úp lên từ 2004 - 2005. Lý do là sarovar.org tèo :D Bùn quá đi !

On Wed, 9 Jul 2014 03:08:58 -0700 (PDT)
"'nguyenvanminh_hieu' via VietTUG" <[email protected]> wrote:

> Trước đây Hiếu có đưa chủ đề "Đưa file.tex lên cộng đồng" và nay muốn
> tải 1 số file như hinhhoc11.tex, decuong11.tex, ...vv . Nhưng hiện
> nay tải về không được, quý bạn còn lưu trữ đưa lên giúp mình với. Cảm
> ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.