[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vấn đề trình chiếu với BeamerTôi dùng màn hình rộng (16:9), khi tạo file pdfl bằng beamer để trình chếu thì nó hiển thị theo ti lệ 4:3, nghĩa là 2 bên trái và phải màn hình cò hai dải đen (Hình đính kèm). Làm thế nào để file pdf có tỉ lệ 16:9 khi trình chiếu (phủ kín toàn bộ màn hình) .
Mong sớm được giải đáp!
Trân trọng Cám ơn!
Hình ảnh nội tuyến 1
--
DOAN THE NGO VINH