[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] lỗi dùng tiếng Việt, khi dùng lớp beamer, kết hợp với gói vntex, và mintedhi. bạn có thể cho hình minh hoạ rõ ràng hơn chút. mình nghĩ: khi kết nối máy chiếu, tự màn hình co toàn bộ lại rồi, và hiển nhiên có 2 dải đen 2 phía, cho toàn bộ màn hình (chứ ko riêng gì beamer). hi


Vào 18:58 Ngày 30 tháng 11 năm 2014, Doan Vinh <[email protected]> đã viết:
Cho tôi hoi về Beamer
Tôi dùng màn hình rộng (16:9), khi tạo file pdfl bằng beamer để trình chếu thì nó hiển thị theo ti lệ 4:3, nghĩa là 2 bên màn hình cò hai dải đen. Làm thế nào để file pdf có tỉ lệ 16:9 khi trình chiếu.
Trân rọng Cám ơn!

Vào 04:53 Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Nguyen Quang Thi <[email protected]> đã viết:
mình,
search trên Google cả buổi, giờ tìm ra hướng như sau:

1. chịu khó tải bản minted 2.0 (chứ bản trên ctan chỉ là 1.7), rồi copy vào thư mục làm việc (thư mục chứa file vidu.tex )
2. vì "đụng tiếng Việt" nên thêm tuỳ chọn: encoding=utf8 (do chịu khó đọc minted hướng dẫn sử dụng gói, mục 7 FAQ and Troublesho oting) vào môi trường minted, ở trên, mình thêm như sau: \begin{minted}[encoding=utf8, %mathescape, ....
3. chịu khó biên dịch lại, và thành công. 
PS: 
+tạm thời mình xài như vậy để chiến với tiếng Việt. hi vọng, có cách khác hay hơn.
+sợ thiệt 

Vào 23:35 Ngày 30 tháng 10 năm 2014, nguyenquangthi2004 <[email protected]> đã viết:

Mình nhớ: hồi tháng 8.2014, biên dịch vẫn bình thường, không mắc lỗi gì. giờ, biên dịch lại, nó báo lỗi, mình gởi kèm 1 file mẫu thu_minted_tieng_Viet.tex và các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào?:

\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

PS: mình gởi kèm file .tex, và file .log. mình đọc và không hiểu gì được. các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào? cảm ơn các bạn

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/9f061f7e-2f87-4779-bcbf-20065bc2835a%40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CADs1YLJZ6dL5SN%3DyH%2B1Kt3S6N9O5N5uxzUPfk62btmEjZYYBJg%40mail.gmail.com.--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUk-odQw7L7R1%2BYzWpDoX9sPqKGPinbRxdp5ECAZ7Qz01g%40mail.gmail.com.