[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] lỗi dùng tiếng Việt, khi dùng lớp beamer, kết hợp với gói vntex, và mintedhi. mình chưa hề gặp tình huống này. mình chỉ gặp khi kết nối máy chiếu, và tự nó chuyển hết toàn bộ về hình như bạn đã minh hoạ. và thật ra, ko phải là lỗi của beamer mà do sự tương thích giữa máy chiếu và máy tính. ko phải file beamer mà tất cả file khác nữa đó.

Vào 01:08 Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Doan Vinh <[email protected]> đã viết:
Phia ben phai va ben trai co 2 dai den cua man hinh, minh nghi la do trang pdf co kích thước tỉ lệ 4:3. Có cách nào để tỉ lệ này là 16:9 khong nhỉ


Vào 21:05 Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Doan Vinh <[email protected]> đã viết:

Hình minh hoa day ban
Hình ảnh nội tuyến 1

Vào 06:21 Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Nguyen Quang Thi <[email protected]> đã viết:

hi. bạn có thể cho hình minh hoạ rõ ràng hơn chút. mình nghĩ: khi kết nối máy chiếu, tự màn hình co toàn bộ lại rồi, và hiển nhiên có 2 dải đen 2 phía, cho toàn bộ màn hình (chứ ko riêng gì beamer). hi


Vào 18:58 Ngày 30 tháng 11 năm 2014, Doan Vinh <[email protected]> đã viết:
Cho tôi hoi về Beamer
Tôi dùng màn hình rộng (16:9), khi tạo file pdfl bằng beamer để trình chếu thì nó hiển thị theo ti lệ 4:3, nghĩa là 2 bên màn hình cò hai dải đen. Làm thế nào để file pdf có tỉ lệ 16:9 khi trình chiếu.
Trân rọng Cám ơn!

Vào 04:53 Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Nguyen Quang Thi <[email protected]> đã viết:
mình,
search trên Google cả buổi, giờ tìm ra hướng như sau:

1. chịu khó tải bản minted 2.0 (chứ bản trên ctan chỉ là 1.7), rồi copy vào thư mục làm việc (thư mục chứa file vidu.tex )
2. vì "đụng tiếng Việt" nên thêm tuỳ chọn: encoding=utf8 (do chịu khó đọc minted hướng dẫn sử dụng gói, mục 7 FAQ and Troublesho oting) vào môi trường minted, ở trên, mình thêm như sau: \begin{minted}[encoding=utf8, %mathescape, ....
3. chịu khó biên dịch lại, và thành công. 
PS: 
+tạm thời mình xài như vậy để chiến với tiếng Việt. hi vọng, có cách khác hay hơn.
+sợ thiệt 

Vào 23:35 Ngày 30 tháng 10 năm 2014, nguyenquangthi2004 <[email protected]> đã viết:

Mình nhớ: hồi tháng 8.2014, biên dịch vẫn bình thường, không mắc lỗi gì. giờ, biên dịch lại, nó báo lỗi, mình gởi kèm 1 file mẫu thu_minted_tieng_Viet.tex và các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào?:

\documentclass{beamer}
\usepackage{vntex}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile, plain]
\begin{minted}[%mathescape, 
linenos, fontsize=\scriptsize,
numbersep=10pt, %showspaces,
gobble=0, 
frame=single,
framesep=2mm]{tex}
\texttt{những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng}
\end{minted}
\end{frame}
\end{document}

PS: mình gởi kèm file .tex, và file .log. mình đọc và không hiểu gì được. các bạn xem sao nhé! cách khắc phục như thế nào? cảm ơn các bạn

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/9f061f7e-2f87-4779-bcbf-20065bc2835a%40googlegroups.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CADs1YLJZ6dL5SN%3DyH%2B1Kt3S6N9O5N5uxzUPfk62btmEjZYYBJg%40mail.gmail.com.--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUk-odQw7L7R1%2BYzWpDoX9sPqKGPinbRxdp5ECAZ7Qz01g%40mail.gmail.com.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CADs1YLL_0E4VXWDFNPPjOh8N%2B2O%2BwsOxvwTN5zo_9ciJVF_KEQ%40mail.gmail.com.--
DOAN THE NGO VINH--
DOAN THE NGO VINH

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CA%2BWvyUk4%2Bn1SjkH%2BUkjqO581Ub8xwinaxLYUVhdepN2E5fn1UQ%40mail.gmail.com.