[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryTự nhiên FB mình tò ra bài này 

http://icy.theslinux.org/m/kyanh.net/2010/01/23/tex-word2tex-phien-ban-4-x-voi-ho-tro-tieng-viet/index.html

Blog cũ đâu rồi H.?

On Sun, 6 Oct 2013 19:16:16 -0500
Hanh Nguyen Van <[email protected]> wrote:

> Một thời dĩ vãng hỉ:)


--
I am ... 5.5 dog years old.