[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng NgaKính gửi VietTUG
Tôi hiện tại bắt đầu viết luạn án bằng tiếng Nga.
Tôi muốn trình bày tên chương theo hình chụp sau.
Hình ảnh nội tuyến 1
Tôi mới dung TEX nên không thạo lắm. Mong mọi người chỉ giúp cách trình bày tên chương như trên hình vẽ
Trân trọng cám ơn!

--
DOAN THE NGO VINH