[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: [VietTUG] Xin hỏi về cách trình bày luận án bằng tiếng NgaOn Sun, 4 Oct 2015 10:24:07 +0800
Truong Van Chu <[email protected]> wrote:

> Vui lòng xem mẫu sau. (Và nhớ chỉnh sữa cho thích hợp)
> \documentclass[12pt]{article}
> 

Lâu ngày quá mới thấy thầy Chú xuất hiện!

Thầy hiện ở đâu, số điện thoại cho em xin lại. (Em vẫn ở Sài Gòn, số 0chín chín 388 72 năm tám ạ).

Chúc thầy sức khỏe!

--
I am ... 5.5 dog years old.