[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỏi về cách đặt khoảng cách giữa các dòngEm xin hỏi cách đặt khoảng cách giữa các dòng:

Em đã biết các lệnh đặt \baselinestretch, \fontsize nhưng các lệnh này chỉ đặt được khoảng cách của text, nếu có cả công thức toán thì sẽ không đẹp.

Em muốn hỏi làm thế nào để đổi cả cỡ chữ, khoảng cách dòng của cả 1 phần gồm cả văn bản và toán.

Em xin cảm ơn cả nhà ạ!