[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Hỏi về cách đặt khoảng cách giữa các dòngOn Tue, 17 Nov 2015 23:21:18 +0700
Hoan Bui Quoc <[email protected]> wrote:

> Em xem lại thì có vấn đề khi dùng itemize. Nếu thế mình vào đặt trong
> itemize ạ

Lâu rồi không biết gói này xài có được không

   https://www.ctan.org/pkg/setspace?lang=en


--
I am ... 5.5 dog years old.