[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cho hoi về cách chèn số trang vào trình chiếu BeamerKính gửi VIETUG!
tôi đang lam trình chiếu bằng Beamer
Hãy chỉ cho tôi cách chèn số trang vào trang trình chiếu Beamer để tiện theo dõi trong quá trình trình chiếu
Trân trọng cám ơn!


--
DOAN THE NGO VINH