[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!Đồng ý với bạn PhanTanPhu!
Trước đây mình "tiết kiệm" dung lượng, chỉ tải bản basic, nhưng gặp lỗi thiếu package khi biên dịch, phải cài thêm (sử dụng lệnh tlmgr) mà không xuể. Sau mình cài bản đầy đủ, khoảng 3GB (dung lượng sau khi cài đặt hoàn chỉnh vào khoảng 6GB) thì thấy thoải mái, không thiếu gói nào cả, quá trình biên dịch diễn ra trơn tru!

Địa chỉ tải:
http://mirror.ctan.org/systems/mac/mactex/MacTeX.pkg