[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!Hi, bạn dùng trên Mac thì có thể dùng lệnh sau đây để install các gói còn thiếu:
sudo tlmgr update --self
sudo tlmgr install vntex


Lệnh thứ nhất dùng để update chính chương trình tlmgr, lệnh thứ hai dùng để install gói còn thiếu (ở đây là vntex).

On Tuesday, June 25, 2013 at 3:41:22 PM UTC+7, Thi Quynh wrote:
Vâng,em dùng trên Mac ạ. Anh có cách nào giúp em có thể dùng Tex trên Mac ko ạ? Em thấy VNtex ko có cho Mac anh ạ.