[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Fw: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamerBegin forwarded message:

Date: Mon, 16 Sep 2013 05:33:51 -0700 (PDT)
From: thuy hang <[email protected]>
To: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Subject: Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamer


Em đã cài gói miktex 2.9 rồi, chạy được phần beamer rồi. Em cám ơn thầy!


________________________________
 From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: thuy hang <[email protected]> 
Sent: Monday, September 16, 2013 11:15 AM
Subject: Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamer
 

On Sun, 15 Sep 2013 20:53:42 -0700 (PDT)
thuy hang <[email protected]> wrote:

> 
> 
> Em chọn gói beamer và cài đặt, hiển thị như trên màn hình

Cái này do miktex cũ quá, kho phần mềm của nó không cập nhật nổi.
MPM cho phép chỉnh lại cái repository, em kiểm tra xem và chỉnh lại
kho cho nó, trỏ tới chẳng hạn địa chỉ
  ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/tex-archive/systems/win32/miktex/tm/packages/

Một cách cuối cùng là e tải về miktex phiên bản mới nhất,
  http://miktex.org/download

nó sẽ cài đặt và nâng cấp luôn (như vậy không còn vnmik nữa)

Nhớ backup!

--
I am ... 5.5 dog years old.


--
I am ... 5.5 dog years old.
Em đã cài gói miktex 2.9 rồi, chạy được phần beamer rồi. Em cám ơn thầy!


From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: thuy hang <[email protected]>
Sent: Monday, September 16, 2013 11:15 AM
Subject: Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamer

On Sun, 15 Sep 2013 20:53:42 -0700 (PDT)
thuy hang <[email protected]> wrote:

>
>
> Em chọn gói beamer và cài đặt, hiển thị như trên màn hình

Cái này do miktex cũ quá, kho phần mềm của nó không cập nhật nổi.
MPM cho phép chỉnh lại cái repository, em kiểm tra xem và chỉnh lại
kho cho nó, trỏ tới chẳng hạn địa chỉ
  ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/tex-archive/systems/win32/miktex/tm/packages/

Một cách cuối cùng là e tải về miktex phiên bản mới nhất,
  http://miktex.org/download

nó sẽ cài đặt và nâng cấp luôn (như vậy không còn vnmik nữa)

Nhớ backup!

--
I am ... 5.5 dog years old.