Old forum of VietTUG.org

This site contains old topics of VietTUG's forum (since 2005/8/23 to 2008/10/26). And you are reading the default page of the site.

In this page, you may not see anything useful as some contents are hidden in order to decrease the site's bandwidth. Anyway there are a list of threads and a list of news and a list of categories. For more details please read the announcement.

Note: you cannot post any question at this site because it's only an archive of old topics. Please login and create new issue at new forum. For other feedback, please mailto:xkyanh { at } gmail { . } com.

Diễn đàn cũ của VietTUG.org

Site này chứa các chủ đề cũ của diễn đàn ViệtTUG (từ 23/8/2005 đến 26/10/2008). Bạn đang xem trang mặc định của site.

Ở trang này có thể bạn không thấy gì hữu ích, vì nhiều thứ đã che đi nhằm giảm băng thông của hệ thống. Tuy nhiên, bạn có thể tìm được cái mình cần thông qua danh sách các chủ đề, danh sách các tin mớidanh sách các box đã từng có ở diễn đàn cũ. Các chi tiết khác có thể tham khảo thông báo của ViệtTUG.

Chú ý rằng, bạn không thể đặt câu hỏi mới tại đây, vì nó chỉ là nơi lưu trữ các chủ đề cũ. Vui lòng đăng nhập và tạo vấn đề ở diễn đàn mới của ViệtTUG. Nếu có thắc mắc hay phản hồi nào, vui lòng gửi email đến xkyanh { at } gmail { . } com.