ViệtTUG

Trang web ViệtTUG được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với mục đích

Thành viên của ViệtTUG là những người Việt làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ít nhiều sử dụng TeX trong công việc.

Lược sử phát triển của ViệtTUG có ở trang này.