This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Texlive 2012

Texlive
Added by tanphu over 1 year ago  »  Votes: 2/2

Mình đã cài đặt và sử dụng Texlive 2012 như hình chụp dưới đây :D (phiên bản texlive được hiển thị ở cuối dòng thứ 2 trong cửa sổ dòng lệnh):

Texlive 2011 đã được công bố, các bạn có thể tải về tại địa chỉ sau:

http://www.ctan.org/tex-archive/systems/texlive/Images (tải trực tiếp, chậm!)
http://tug.org/texlive/files/texlive2011.torrent (torrent, nhanh!)

Bạn nào quan tâm đến phiên bản 2012 xin liên hệ với mình.

Chúc cuối tuần vui vẻ!


Comments