This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Vẽ hình bằng Tikz với Geogebra

Tikz, Geogebra
Added by tanphu 6 months ago  »  Votes: 3/3

Khoảng 1 năm rồi TeX blog này không có bài viết nào. Hôm nay mình khởi động lại bằng bài chia sẻ chút kinh nghiệm vẽ hình trong TeX bằng Tikz với Geogebra.

Chắc bạn đã biết phần mềm Geogebra, đây là phần mềm vẽ hình học phẳng có tích hợp cả chức năng tính toán, vẽ đồ thị. Phiên bản Geogebra 3.0 cũ chỉ cho phép xuất ra mã Pstricks. Mã Pstricks có điểm bất lợi là không thể biên dịch bằng PDFLaTeX mà phải biên dịch qua con đường DVI -> PS -> PDF. Khi trình chiếu bằng beamer mà biên dịch lòng vòng thế này thì bị mất các hiệu ứng chuyển trang và hiệu ứng ra vào khi trình chiếu bằng tập tin PDF.

Phiên bản Geogebra 4.0 mới nhất cho phép xuất ra mã Tikz. Lúc trước mình dùng Pstricks nhưng giờ đã chuyển qua dùng Tikz vì sự tiện lợi của nó.

Chẳng hạn ta cần chèn hình sau đây vào TeX.

Sau khi vẽ xong hình trên geogebra, vào menu File / Export / Graphics view as PGF/Tikz, sau đó generate code và copy toàn bộ mã TeX vào tập tin TeX chính mà ta đang soạn. Mã TeX được xuất ra có dạng như sau

\definecolor{uququq}{rgb}{0.25,0.25,0.25}
\definecolor{xdxdff}{rgb}{0.49,0.49,1}
\definecolor{qqqqff}{rgb}{0,0,1}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(1,-3) rectangle (9,4.5);
\draw [dash pattern=on 2pt off 2pt] (3.52,-0.56)-- (6.62,-2.68);
...
\begin{scriptsize}
\fill [color=qqqqff] (3.52,-0.56) circle (1.5pt);
\draw[color=qqqqff] (3.24,-0.36) node {$A$};
...
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}

Khi biên dịch qua PDF thì thường hình xuất ra không nằm ngay ngắn ở giữa trang giấy như mong muốn. Mẹo để giải quyết việc này là điều chỉnh thông số trong dòng clip trong mã Tikz được xuất ra. Muốn canh giữa hình thì gói nó vào trong môi trường center.
Để cho mã TeX của tài liệu chính không rối vì mớ mã kia thì có thể lưu mã đoạn mã tikz đó vào một tập tin TeX riêng rồi input vào tài liệu chính.

Và đây là thành quả

Bạn có thể xoá các định nghĩa màu trong mã Tikz xuất ra để được mà đen thôi. Bản thân mình thấy mã Tikz xuất ra còn nhiều thứ không cần thiết, bạn có thể đơn giản hoá nó bằng cách bỏ bớt những thứ không cần thiết. Làm cho đơn giản đến mức nào là tuỳ vào "trình độ" hiểu mã Tikz của bạn. Muốn làm được điều này thì phải đọc thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng của gói Tikz.

Chúc bạn vẽ được các hình đẹp cho tài liệu của mình!

Nếu có thắc mắc gì, bạn hãy bình luận ở đây.


Comments

Added by icy 6 months ago

Kiểu vẽ hình của Tikz rất ma quái : nó không phản ánh dược tư duy "véc tơ". Mình vẫn thích MetaPost ^^

Added by tanphu 6 months ago

MetaPost thì tuyệt vời rồi, có điều khó quá sẽ có nhiều người nản. Tikz là giải pháp mì ăn liền.